Về Khuê Tú

Được thành lập bởi đội ngũ đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2009, chúng tôi đặt tầm nhìn dài hạn và từng bước thiết lập hình ảnh một doanh nghiệp uy tín tuyệt đối trong mắt khách hàng.

Định hướng

Trở thành công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin ứng dụng vào thực tiễn công việc & cuộc sống.

Sứ mệnh

Không ngừng đầu tư nghiên cứu công nghệ, giải pháp nhằm mang những giá trị công nghệ tiên tiến áp dụng cho khách hàng tại thị trường Việt Nam

Tầm nhìn

Trở thành đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin, là nơi khách hàng có thể lựa chọn các giải pháp chuẩn xác, dễ dàng và phù hợp với nhu cầu khách hàng nhất.
timeline_pre_loader
Khởi đầu với chỉ 4 nhân viên

29/12/2009

Khởi đầu với chỉ 4 nhân viên. Tập trung tư vấn & cung cấp các giải pháp quét và sao chụp tài liệu. Là một trong những đơn vị tiên phong đưa khái niệm "văn phòng không giấy" và giải pháp "số hóa tài liệu" đến với khách hàng trong nước.

05/2010

Trở thành nhà phân phối giải pháp lưu trữ dữ liệu NAS và giải pháp ghi hình camera IP của Synology tại Việt Nam.

09/2010

Đạt chứng nhận "Gold Partner" - Đối Tác Vàng đầu tiên của Kodak. Là một trong những đối tác chiến lược của Fujitsu, phát triển sản phẩm scanner tại Việt Nam.

11/2010

Trở thành nhà phân phối Máy scan khổ lớn Colortrac & Graphtec tại Việt Nam.

Không ngừng tăng trưởng và đa dạng danh mục sản phẩm

01/2011

Trở thành đối tác chiến lược của hãng InfoConnect, cung cấp các giải pháp quản lý tài liệu hồ sơ DMS.

02/2011

Trở thành đối tác chiến lược, cung cấp các sản phẩm máy quét sách tự động của hãng ATIZ.

06/2012

Trở thành một trong những nhà phân phối chính thức sản phầm máy scan Brother & giải pháp in nhãn Brother tại Việt Nam.

10/2012

Chính thức phân phối các sản phẩm máy in nhãn & nhãn in DYMO.

Phát triển các gói giải pháp ứng dụng thực tiễn

09/2014

Phát triển thành công giải pháp AIMS: Quản lý - In dán nhãn - Kiểm kê tài sản toàn diện

12/2014

Sản xuất & phân phối độc quyền các loại nhãn in - giấy in nhãn HZe - EK sử dụng cho các máy in nhãn Brother.

10/2015

Triển khai giải pháp AIMS cho hơn 100 khách hàng lớn trên toàn quốc.

12/2016

Phát hành phiên bản AIMS v.2 với nhiều tính năng vượt trội phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam.

KHUÊ TÚ 2016


Chuyên biệt - Sáng tạo - Chuyên nghiệp

Với triết ký kinh doanh ”mang giá trị sáng tạo vào từng sản phẩm”, mục tiêu của chúng tôi là đem đến các sản phẩm, giải pháp có tính đột phá, nhiều giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ tối ưu thông qua đội ngũ có sự am hiểu sâu sắc và chuyên biệt trong lĩnh vực Công nghệ tại Việt Nam.

Load Time159 ms - Unicorn powered webserver!
Querying Time45 ms
Queries148
Memory Peak Usage10.3 Mb
Included Files435 files - 6.54 Mb
PrestaShop Cache0.55 Mb
Global vars0.60 Mb
PrestaShop Version1.6.1.24
PHP Version7.1.32 (OK)
MySQL Version10.3.18-MariaDB (OK)
Memory Limit1024M
Max Execution Time0s
Smarty Cachedisabled
Smarty Compilationauto
 TimeCumulated TimeMemory UsageMemory Peak Usage
config 24 ms 24 ms 3.16 Mb 3.31 Mb
__construct 0 ms 24 ms - Mb 3.31 Mb
init 10 ms 34 ms 0.76 Mb 4.02 Mb
checkAccess 0 ms 34 ms - Mb 4.02 Mb
setMedia 0 ms 34 ms 0.01 Mb 4.02 Mb
postProcess 0 ms 34 ms - Mb 4.02 Mb
initHeader 0 ms 34 ms - Mb 4.02 Mb
initContent 52 ms 86 ms 3.68 Mb 7.62 Mb
initFooter 11 ms 97 ms 0.30 Mb 8.02 Mb
display 62 ms 159 ms 2.08 Mb 10.26 Mb
Hook Time Memory Usage
hookmaxHeader 21 ms 2.00 Mb
__construct 16 ms - Mb
hookdisplayHeader 9 ms - Mb
hookheader 7 ms - Mb
hookfooter 6 ms - Mb
hooktop 5 ms - Mb
hookdisplayBanner 4 ms - Mb
hookdisplayFooter 3 ms - Mb
hookcalculateGrid 3 ms - Mb
hookdisplayNav 3 ms - Mb
hookfooterTopBanner 2 ms - Mb
hookvcBeforeInit 2 ms - Mb
hookiqitMobileSearch 1 ms - Mb
hookactionDispatcher 1 ms - Mb
hookdisplayTop 0 ms - Mb
hookmoduleRoutes - ms - Mb
hookVcShortcodesCssClass - ms - Mb
hookiqitMegaMenu - ms - Mb
18 hooks 81 ms 2.00 Mb
Module Time Memory Usage
iqitmegamenu 22 ms 2.00 Mb
jscomposer 15 ms - Mb
footercustom 6 ms - Mb
themeeditor 5 ms - Mb
ybc_blog 4 ms - Mb
blocknewsletter 3 ms - Mb
blockcart 3 ms - Mb
blocksearch_mod 3 ms - Mb
unitegallery 2 ms - Mb
iqitparallax 2 ms - Mb
smartultimatevcaddons 2 ms - Mb
magiczoomplus 2 ms - Mb
smplredirectionsmanager 1 ms - Mb
headerlinks 1 ms - Mb
blockuserinfo 1 ms - Mb
blockwishlist 1 ms - Mb
blockcurrencies 1 ms - Mb
iqitfreedeliverycount 1 ms - Mb
seoexpert 1 ms - Mb
iqitcountdown 1 ms - Mb
blocksocial_mod 1 ms - Mb
blockzopim 1 ms - Mb
callforprice 1 ms - Mb
urlcanonique 0 ms - Mb
tinymcepro 0 ms - Mb
supercheckout 0 ms - Mb
stopclic 0 ms - Mb
mailalerts 0 ms - Mb
blockmanufacturer 0 ms - Mb
dualpricedisplay 0 ms - Mb
iqitcontentcreator 0 ms - Mb
simpleslideshow 0 ms - Mb
blockcategories 0 ms - Mb
videostab 0 ms - Mb
pluginadder 0 ms - Mb
blockmyaccount 0 ms - Mb
customcontactpage 0 ms - Mb
productpageadverts 0 ms - Mb
blockviewed 0 ms - Mb
productscategory 0 ms - Mb
iqitproducttags 0 ms - Mb
sitemapimagenes 0 ms - Mb
additionalproductstabs 0 ms - Mb
43 modules 81 ms 2.00 Mb

Stopwatch SQL - 148 queries

Query Time (ms) Rows Filesort Group By Location
SELECT SQL_NO_CACHE c.`name`, cl.`id_lang`, IF(cl.`id_lang` IS NULL, c.`value`, cl.`value`) AS value, c.id_shop_group, c.id_shop
FROM `ps_configuration` c
LEFT JOIN `ps_configuration_lang` cl ON (c.`id_configuration` = cl.`id_configuration`)
4.2 2127 /classes/Configuration.php:148
SELECT SQL_NO_CACHE cl.*,c.*, cl.`name` country, z.`name` zone
FROM `ps_country` c INNER JOIN ps_country_shop country_shop
ON (country_shop.id_country = c.id_country AND country_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_country_lang` cl ON (c.`id_country` = cl.`id_country` AND cl.`id_lang` = 4)
LEFT JOIN `ps_zone` z ON (z.`id_zone` = c.`id_zone`)
WHERE 1
ORDER BY cl.name ASC
2.3 244 Yes /classes/Country.php:130
SELECT SQL_NO_CACHE h.`name` as hook, m.`id_module`, h.`id_hook`, m.`name` as module, h.`live_edit`
FROM `ps_module` m
INNER JOIN ps_module_shop module_shop
ON (module_shop.id_module = m.id_module AND module_shop.id_shop = 1 AND module_shop.enable_device & 1)
INNER JOIN `ps_module_shop` ms ON ms.`id_module` = m.`id_module`
INNER JOIN `ps_hook_module` hm ON hm.`id_module` = m.`id_module`
INNER JOIN `ps_hook` h ON hm.`id_hook` = h.`id_hook`
LEFT JOIN `ps_module_group` `mg` ON mg.`id_module` = m.`id_module`
WHERE (h.`name` != "displayPayment" AND h.`name` != "displayPaymentEU") AND (hm.`id_shop` = 1) AND (mg.`id_shop` = 1 AND mg.`id_group` IN (6))
GROUP BY hm.id_hook, hm.id_module
ORDER BY hm.`position`
1.7 108 Yes Yes /classes/Hook.php:355
SELECT SQL_NO_CACHE v.*,vl.content,vs.id_shop FROM `ps_vccontentanywhere` v 
INNER JOIN `ps_vccontentanywhere_lang` vl ON (v.`id_vccontentanywhere` = vl.`id_vccontentanywhere` AND vl.`id_lang` = 4)
INNER JOIN `ps_vccontentanywhere_shop` vs ON (v.`id_vccontentanywhere` = vs.`id_vccontentanywhere` AND vs.`id_shop` = 1 AND v.`active` = 1)
WHERE v.`hook_name` = "displayFooter" AND v.`active` = 1 AND ( ( v.`exception_type` = 1 AND v.`exception` LIKE "%cms%") OR ( v.`exception_type` != 1 AND v.`display_type`= 1 ) OR ( v.`exception_type` != 1 AND v.`display_type` = 0 AND v.`cms_page` = 1 ) ) UNION
SELECT v_1.*,vl_1.content,vs_1.id_shop FROM `ps_vccontentanywhere` v_1
INNER JOIN `ps_vccontentanywhere_lang` vl_1 ON (v_1.`id_vccontentanywhere` = vl_1.`id_vccontentanywhere` AND vl_1.`id_lang` = 4)
INNER JOIN `ps_vccontentanywhere_shop` vs_1 ON (v_1.`id_vccontentanywhere` = vs_1.`id_vccontentanywhere` AND vs_1.`id_shop` = 1 AND v_1.`active` = 1) INNER JOIN `ps_vccontentanywhere_filter` vs_f_1 ON (vs_f_1.`id_vccontentanywhere` = v_1.`id_vccontentanywhere` ) WHERE v_1.`hook_name` = "displayFooter" AND v_1.active = 1 AND v_1.`exception_type` != 1 AND (vs_f_1.page = 3 AND vs_f_1.id_specify_page = 7) ORDER BY `position` ASC
1.2 0 /modules/jscomposer/classes/vccontentanywhere.php:147
SELECT SQL_NO_CACHE v.*,vl.content,vs.id_shop FROM `ps_vccontentanywhere` v 
INNER JOIN `ps_vccontentanywhere_lang` vl ON (v.`id_vccontentanywhere` = vl.`id_vccontentanywhere` AND vl.`id_lang` = 4)
INNER JOIN `ps_vccontentanywhere_shop` vs ON (v.`id_vccontentanywhere` = vs.`id_vccontentanywhere` AND vs.`id_shop` = 1 AND v.`active` = 1)
WHERE v.`hook_name` = "displayBanner" AND v.`active` = 1 AND ( ( v.`exception_type` = 1 AND v.`exception` LIKE "%cms%") OR ( v.`exception_type` != 1 AND v.`display_type`= 1 ) OR ( v.`exception_type` != 1 AND v.`display_type` = 0 AND v.`cms_page` = 1 ) ) UNION
SELECT v_1.*,vl_1.content,vs_1.id_shop FROM `ps_vccontentanywhere` v_1
INNER JOIN `ps_vccontentanywhere_lang` vl_1 ON (v_1.`id_vccontentanywhere` = vl_1.`id_vccontentanywhere` AND vl_1.`id_lang` = 4)
INNER JOIN `ps_vccontentanywhere_shop` vs_1 ON (v_1.`id_vccontentanywhere` = vs_1.`id_vccontentanywhere` AND vs_1.`id_shop` = 1 AND v_1.`active` = 1) INNER JOIN `ps_vccontentanywhere_filter` vs_f_1 ON (vs_f_1.`id_vccontentanywhere` = v_1.`id_vccontentanywhere` ) WHERE v_1.`hook_name` = "displayBanner" AND v_1.active = 1 AND v_1.`exception_type` != 1 AND (vs_f_1.page = 3 AND vs_f_1.id_specify_page = 7) ORDER BY `position` ASC
1.1 0 /modules/jscomposer/classes/vccontentanywhere.php:147
SELECT SQL_NO_CACHE c.*, cl.*
FROM `ps_category` c
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 
LEFT JOIN `ps_category_group` cg ON c.`id_category` = cg.`id_category`
RIGHT JOIN `ps_category` c2 ON c2.`id_category` = 286 AND c.`nleft` >= c2.`nleft` AND c.`nright` <= c2.`nright`
WHERE 1 AND `id_lang` = 4
AND c.`active` = 1
AND cg.`id_group` IN (6)
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY c.`level_depth` ASC
, category_shop.`position` ASC
1 1 Yes Yes /classes/Category.php:584
SELECT SQL_NO_CACHE c.*, cl.*
FROM `ps_category` c
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 
LEFT JOIN `ps_category_group` cg ON c.`id_category` = cg.`id_category`
RIGHT JOIN `ps_category` c2 ON c2.`id_category` = 289 AND c.`nleft` >= c2.`nleft` AND c.`nright` <= c2.`nright`
WHERE 1 AND `id_lang` = 4
AND c.`active` = 1
AND cg.`id_group` IN (6)
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY c.`level_depth` ASC
, category_shop.`position` ASC
0.9 4 Yes Yes /classes/Category.php:584
SELECT SQL_NO_CACHE hs.`id_tab` as id_tab, hssl.`title`, hssl.`label`, hssl.`url`,
hss.`position`, hss.`active_label`, hss.`url_type`, hss.`id_url`, hss.`icon_type`, hss.`icon_class`, hss.`icon`, hss.`legend_icon`,
hss.`new_window`, hss.`float`, hss.`submenu_type`, hss.`submenu_content`, hss.`submenu_width`, hss.`group_access`
FROM ps_iqitmegamenu_tabs_shop hs
LEFT JOIN ps_iqitmegamenu_tabs hss ON (hs.id_tab = hss.id_tab)
LEFT JOIN ps_iqitmegamenu_tabs_lang hssl ON (hss.id_tab = hssl.id_tab)
WHERE id_shop = 1 AND menu_type = 1 AND active = 1
AND hssl.id_lang = 4
ORDER BY hss.position
0.8 27 Yes /modules/iqitmegamenu/models/IqitMenuTab.php:211
SELECT SQL_NO_CACHE c.*, cl.*
FROM `ps_category` c
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 
LEFT JOIN `ps_category_group` cg ON c.`id_category` = cg.`id_category`
RIGHT JOIN `ps_category` c2 ON c2.`id_category` = 287 AND c.`nleft` >= c2.`nleft` AND c.`nright` <= c2.`nright`
WHERE 1 AND `id_lang` = 4
AND c.`active` = 1
AND cg.`id_group` IN (6)
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY c.`level_depth` ASC
, category_shop.`position` ASC
0.8 4 Yes Yes /classes/Category.php:584
SELECT SQL_NO_CACHE `id_hook`, `name`
FROM `ps_hook`
UNION
SELECT `id_hook`, ha.`alias` as name
FROM `ps_hook_alias` ha
INNER JOIN `ps_hook` h ON ha.name = h.name
0.8 0 /classes/Hook.php:131
SELECT SQL_NO_CACHE c.*, cl.*
FROM `ps_category` c
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 
LEFT JOIN `ps_category_group` cg ON c.`id_category` = cg.`id_category`
RIGHT JOIN `ps_category` c2 ON c2.`id_category` = 288 AND c.`nleft` >= c2.`nleft` AND c.`nright` <= c2.`nright`
WHERE 1 AND `id_lang` = 4
AND c.`active` = 1
AND cg.`id_group` IN (6)
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY c.`level_depth` ASC
, category_shop.`position` ASC
0.8 4 Yes Yes /classes/Category.php:584
SELECT SQL_NO_CACHE c.*, cl.*
FROM `ps_category` c
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 
LEFT JOIN `ps_category_group` cg ON c.`id_category` = cg.`id_category`
RIGHT JOIN `ps_category` c2 ON c2.`id_category` = 290 AND c.`nleft` >= c2.`nleft` AND c.`nright` <= c2.`nright`
WHERE 1 AND `id_lang` = 4
AND c.`active` = 1
AND cg.`id_group` IN (6)
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY c.`level_depth` ASC
, category_shop.`position` ASC
0.7 1 Yes Yes /classes/Category.php:584
SELECT SQL_NO_CACHE s.id_shop, CONCAT(su.physical_uri, su.virtual_uri) AS uri, su.domain, su.main
FROM ps_shop_url su
LEFT JOIN ps_shop s ON (s.id_shop = su.id_shop)
WHERE (su.domain = 'www.kodakalaris.vn' OR su.domain_ssl = 'www.kodakalaris.vn')
AND s.active = 1
AND s.deleted = 0
ORDER BY LENGTH(CONCAT(su.physical_uri, su.virtual_uri)) DESC
0.5 1 Yes /classes/shop/Shop.php:334
SELECT SQL_NO_CACHE m.page, ml.url_rewrite, ml.id_lang
FROM `ps_meta` m
LEFT JOIN `ps_meta_lang` ml ON (m.id_meta = ml.id_meta AND ml.id_shop = 1 )
ORDER BY LENGTH(ml.url_rewrite) DESC
0.5 38 Yes /classes/Dispatcher.php:452
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, (
SELECT id_module
FROM `ps_module_shop` ms
WHERE m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
LIMIT 1
) as mshop
FROM `ps_module` m
0.4 65 /classes/module/Module.php:277
SELECT SQL_NO_CACHE gs.*, s.*, gs.name AS group_name, s.name AS shop_name, s.active, su.domain, su.domain_ssl, su.physical_uri, su.virtual_uri
FROM ps_shop_group gs
LEFT JOIN ps_shop s
ON s.id_shop_group = gs.id_shop_group
LEFT JOIN ps_shop_url su
ON s.id_shop = su.id_shop AND su.main = 1
WHERE s.deleted = 0
AND gs.deleted = 0
ORDER BY gs.name, s.name
0.4 1 Yes /classes/shop/Shop.php:663
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_cms_category` a
LEFT JOIN `ps_cms_category_lang` `b` ON a.`id_cms_category` = b.`id_cms_category` AND b.`id_lang` = 4
LEFT JOIN `ps_cms_category_shop` `c` ON a.`id_cms_category` = c.`id_cms_category` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_cms_category` = 1) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.4 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_cms` a
LEFT JOIN `ps_cms_lang` `b` ON a.`id_cms` = b.`id_cms` AND b.`id_lang` = 4
LEFT JOIN `ps_cms_shop` `c` ON a.`id_cms` = c.`id_cms` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_cms` = 7) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.4 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, (
SELECT id_module
FROM `ps_module_shop` ms
WHERE m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
LIMIT 1
) as mshop
FROM `ps_module` m
0.4 65 /classes/module/Module.php:277
SELECT SQL_NO_CACHE l.id_iqitmenulinks, l.new_window, s.name, ll.link, ll.label
FROM ps_iqitmenulinks l
LEFT JOIN ps_iqitmenulinks_lang ll ON (l.id_iqitmenulinks = ll.id_iqitmenulinks AND ll.id_lang = 4 AND ll.id_shop=1)
LEFT JOIN ps_shop s ON l.id_shop = s.id_shop
WHERE 1 AND l.id_iqitmenulinks = "67"
AND l.id_shop IN (0, 1)
0.4 1 /modules/iqitmegamenu/models/IqitMenuLinks.php:38
SELECT SQL_NO_CACHE c.id_cms, cl.link_rewrite, cl.meta_title
FROM ps_cms c
LEFT JOIN ps_cms_lang cl ON (c.id_cms = cl.id_cms AND cl.id_lang = 4)
INNER JOIN ps_cms_shop cms_shop
ON (cms_shop.id_cms = c.id_cms AND cms_shop.id_shop = 1)
WHERE 1
AND c.id_cms IN (204) AND c.`active` = 1 GROUP BY c.id_cms
ORDER BY c.`position`
0.3 2 Yes /classes/CMS.php:103
SELECT SQL_NO_CACHE `name`, `value`, `block` FROM `ps_magiczoomplus_settings` WHERE `enabled`=1
0.3 594 /modules/magiczoomplus/magiczoomplus.php:538
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_state` ORDER BY `name` ASC
0.3 64 Yes /classes/Country.php:137
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_currency` c
INNER JOIN ps_currency_shop currency_shop
ON (currency_shop.id_currency = c.id_currency AND currency_shop.id_shop = 1) WHERE `deleted` = 0 AND c.`active` = 1 ORDER BY `name` ASC
0.3 25 Yes /classes/Currency.php:231
SELECT SQL_NO_CACHE IFNULL(
(
SELECT left_column
FROM ps_theme t
LEFT JOIN ps_theme_meta tm ON ( t.id_theme = tm.id_theme )
LEFT JOIN ps_meta m ON ( m.id_meta = tm.id_meta )
WHERE t.id_theme =7
AND m.page = "cms" ) , default_left_column
)
FROM ps_theme
WHERE id_theme =7 LIMIT 1
0.3 1 /classes/Theme.php:301
SELECT SQL_NO_CACHE l.id_iqitmenulinks, l.new_window, s.name, ll.link, ll.label
FROM ps_iqitmenulinks l
LEFT JOIN ps_iqitmenulinks_lang ll ON (l.id_iqitmenulinks = ll.id_iqitmenulinks AND ll.id_lang = 4 AND ll.id_shop=1)
LEFT JOIN ps_shop s ON l.id_shop = s.id_shop
WHERE 1 AND l.id_iqitmenulinks = "70"
AND l.id_shop IN (0, 1)
0.3 1 /modules/iqitmegamenu/models/IqitMenuLinks.php:38
SELECT SQL_NO_CACHE m.`name` FROM `ps_module` m
JOIN `ps_module_shop` ms ON (m.`id_module` = ms.`id_module` AND ms.`id_shop` = 1)
WHERE m.active=1
0.3 55 /modules/jscomposer/classes/vccontentanywhere.php:873
SELECT SQL_NO_CACHE l.id_iqitmenulinks, l.new_window, s.name, ll.link, ll.label
FROM ps_iqitmenulinks l
LEFT JOIN ps_iqitmenulinks_lang ll ON (l.id_iqitmenulinks = ll.id_iqitmenulinks AND ll.id_lang = 4 AND ll.id_shop=1)
LEFT JOIN ps_shop s ON l.id_shop = s.id_shop
WHERE 1 AND l.id_iqitmenulinks = "54"
AND l.id_shop IN (0, 1)
0.3 1 /modules/iqitmegamenu/models/IqitMenuLinks.php:38
SELECT SQL_NO_CACHE IFNULL(
(
SELECT left_column
FROM ps_theme t
LEFT JOIN ps_theme_meta tm ON ( t.id_theme = tm.id_theme )
LEFT JOIN ps_meta m ON ( m.id_meta = tm.id_meta )
WHERE t.id_theme =7
AND m.page = "cms" ) , default_left_column
)
FROM ps_theme
WHERE id_theme =7 LIMIT 1
0.3 1 /classes/Theme.php:301
SELECT SQL_NO_CACHE id_tab, class_name FROM `ps_tab`
0.3 136 /classes/Tab.php:296
SELECT SQL_NO_CACHE IFNULL(
(
SELECT left_column
FROM ps_theme t
LEFT JOIN ps_theme_meta tm ON ( t.id_theme = tm.id_theme )
LEFT JOIN ps_meta m ON ( m.id_meta = tm.id_meta )
WHERE t.id_theme =7
AND m.page = "cms" ) , default_left_column
)
FROM ps_theme
WHERE id_theme =7 LIMIT 1
0.3 1 /classes/Theme.php:301
SELECT SQL_NO_CACHE l.id_iqitmenulinks, l.new_window, s.name, ll.link, ll.label
FROM ps_iqitmenulinks l
LEFT JOIN ps_iqitmenulinks_lang ll ON (l.id_iqitmenulinks = ll.id_iqitmenulinks AND ll.id_lang = 4 AND ll.id_shop=1)
LEFT JOIN ps_shop s ON l.id_shop = s.id_shop
WHERE 1 AND l.id_iqitmenulinks = "52"
AND l.id_shop IN (0, 1)
0.3 1 /modules/iqitmegamenu/models/IqitMenuLinks.php:38
SELECT SQL_NO_CACHE IFNULL(
(
SELECT left_column
FROM ps_theme t
LEFT JOIN ps_theme_meta tm ON ( t.id_theme = tm.id_theme )
LEFT JOIN ps_meta m ON ( m.id_meta = tm.id_meta )
WHERE t.id_theme =7
AND m.page = "cms" ) , default_left_column
)
FROM ps_theme
WHERE id_theme =7 LIMIT 1
0.3 1 /classes/Theme.php:301
SELECT SQL_NO_CACHE su.physical_uri, su.virtual_uri, su.domain, su.domain_ssl, t.id_theme, t.name, t.directory
FROM ps_shop s
LEFT JOIN ps_shop_url su ON (s.id_shop = su.id_shop)
LEFT JOIN ps_theme t ON (t.id_theme = s.id_theme)
WHERE s.id_shop = 1
AND s.active = 1 AND s.deleted = 0 AND su.main = 1 LIMIT 1
0.3 1 /classes/shop/Shop.php:202
SELECT SQL_NO_CACHE l.id_iqitmenulinks, l.new_window, s.name, ll.link, ll.label
FROM ps_iqitmenulinks l
LEFT JOIN ps_iqitmenulinks_lang ll ON (l.id_iqitmenulinks = ll.id_iqitmenulinks AND ll.id_lang = 4 AND ll.id_shop=1)
LEFT JOIN ps_shop s ON l.id_shop = s.id_shop
WHERE 1 AND l.id_iqitmenulinks = "73"
AND l.id_shop IN (0, 1)
0.3 1 /modules/iqitmegamenu/models/IqitMenuLinks.php:38
SELECT SQL_NO_CACHE f.`id_block` AS id, fl.`title` AS title, fl.`link` AS link
FROM `ps_footercustom` f
JOIN `ps_footercustom_lang` fl ON (f.`id_block` = fl.`id_block` AND `id_shop`=1 AND fl.`id_lang` = 4)
WHERE `inblock` = 1
ORDER BY `position`
0.3 15 Yes /modules/footercustom/footercustom.php:1442
SELECT SQL_NO_CACHE l.id_iqitmenulinks, l.new_window, s.name, ll.link, ll.label
FROM ps_iqitmenulinks l
LEFT JOIN ps_iqitmenulinks_lang ll ON (l.id_iqitmenulinks = ll.id_iqitmenulinks AND ll.id_lang = 4 AND ll.id_shop=1)
LEFT JOIN ps_shop s ON l.id_shop = s.id_shop
WHERE 1 AND l.id_iqitmenulinks = "53"
AND l.id_shop IN (0, 1)
0.3 1 /modules/iqitmegamenu/models/IqitMenuLinks.php:38
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(DISTINCT l.id_lang) FROM `ps_lang` l
JOIN ps_lang_shop lang_shop ON (lang_shop.id_lang = l.id_lang AND lang_shop.id_shop = 1)
WHERE l.`active` = 1 LIMIT 1
0.3 4 /classes/Language.php:892
SELECT SQL_NO_CACHE l.id_iqitmenulinks, l.new_window, s.name, ll.link, ll.label
FROM ps_iqitmenulinks l
LEFT JOIN ps_iqitmenulinks_lang ll ON (l.id_iqitmenulinks = ll.id_iqitmenulinks AND ll.id_lang = 4 AND ll.id_shop=1)
LEFT JOIN ps_shop s ON l.id_shop = s.id_shop
WHERE 1 AND l.id_iqitmenulinks = "55"
AND l.id_shop IN (0, 1)
0.3 1 /modules/iqitmegamenu/models/IqitMenuLinks.php:38
SELECT SQL_NO_CACHE l.id_iqitmenulinks, l.new_window, s.name, ll.link, ll.label
FROM ps_iqitmenulinks l
LEFT JOIN ps_iqitmenulinks_lang ll ON (l.id_iqitmenulinks = ll.id_iqitmenulinks AND ll.id_lang = 4 AND ll.id_shop=1)
LEFT JOIN ps_shop s ON l.id_shop = s.id_shop
WHERE 1 AND l.id_iqitmenulinks = "51"
AND l.id_shop IN (0, 1)
0.3 1 /modules/iqitmegamenu/models/IqitMenuLinks.php:38
SELECT SQL_NO_CACHE f.`id_block` AS id, fl.`title` AS title, fl.`link` AS link
FROM `ps_footercustom` f
JOIN `ps_footercustom_lang` fl ON (f.`id_block` = fl.`id_block` AND `id_shop`=1 AND fl.`id_lang` = 4)
WHERE `inblock` = 2
ORDER BY `position`
0.3 15 Yes /modules/footercustom/footercustom.php:1448
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(DISTINCT c.id_currency) FROM `ps_currency` c
LEFT JOIN ps_currency_shop cs ON (cs.id_currency = c.id_currency AND cs.id_shop = 1)
WHERE c.`active` = 1 LIMIT 1
0.3 5 /classes/Currency.php:470
SELECT SQL_NO_CACHE l.id_iqitmenulinks, l.new_window, s.name, ll.link, ll.label
FROM ps_iqitmenulinks l
LEFT JOIN ps_iqitmenulinks_lang ll ON (l.id_iqitmenulinks = ll.id_iqitmenulinks AND ll.id_lang = 4 AND ll.id_shop=1)
LEFT JOIN ps_shop s ON l.id_shop = s.id_shop
WHERE 1 AND l.id_iqitmenulinks = "74"
AND l.id_shop IN (0, 1)
0.2 1 /modules/iqitmegamenu/models/IqitMenuLinks.php:38
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_country` a
LEFT JOIN `ps_country_lang` `b` ON a.`id_country` = b.`id_country` AND b.`id_lang` = 4
LEFT JOIN `ps_country_shop` `c` ON a.`id_country` = c.`id_country` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_country` = 222) LIMIT 1
0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE c.id_cms, cl.link_rewrite, cl.meta_title
FROM ps_cms c
LEFT JOIN ps_cms_lang cl ON (c.id_cms = cl.id_cms AND cl.id_lang = 4)
INNER JOIN ps_cms_shop cms_shop
ON (cms_shop.id_cms = c.id_cms AND cms_shop.id_shop = 1)
WHERE 1
AND c.id_cms IN (54) AND c.`active` = 1 GROUP BY c.id_cms
ORDER BY c.`position`
0.2 2 Yes /classes/CMS.php:103
SELECT SQL_NO_CACHE c.id_cms, cl.link_rewrite, cl.meta_title
FROM ps_cms c
LEFT JOIN ps_cms_lang cl ON (c.id_cms = cl.id_cms AND cl.id_lang = 4)
INNER JOIN ps_cms_shop cms_shop
ON (cms_shop.id_cms = c.id_cms AND cms_shop.id_shop = 1)
WHERE 1
AND c.id_cms IN (51) AND c.`active` = 1 GROUP BY c.id_cms
ORDER BY c.`position`
0.2 2 Yes /classes/CMS.php:103
SELECT SQL_NO_CACHE IFNULL(
(
SELECT left_column
FROM ps_theme t
LEFT JOIN ps_theme_meta tm ON ( t.id_theme = tm.id_theme )
LEFT JOIN ps_meta m ON ( m.id_meta = tm.id_meta )
WHERE t.id_theme =7
AND m.page = "cms" ) , default_left_column
)
FROM ps_theme
WHERE id_theme =7 LIMIT 1
0.2 1 /classes/Theme.php:301
SELECT SQL_NO_CACHE f.`id_block` AS id, fl.`title` AS title, fl.`link` AS link
FROM `ps_footercustom` f
JOIN `ps_footercustom_lang` fl ON (f.`id_block` = fl.`id_block` AND `id_shop`=1 AND fl.`id_lang` = 4)
WHERE `inblock` = 3
ORDER BY `position`
0.2 15 Yes /modules/footercustom/footercustom.php:1454
SELECT SQL_NO_CACHE `id_lang`, IF(language_code = 'en-us', 0, LENGTH(language_code)) as found
FROM `ps_lang`
WHERE LEFT(`language_code`,2) = 'en'
ORDER BY found ASC LIMIT 1
0.2 2 Yes /classes/Language.php:717
SELECT SQL_NO_CACHE `hook_name`, count(`id_vccontentanywhere`) as contentCount  FROM `ps_vccontentanywhere` GROUP BY `hook_name`
0.2 15 Yes /modules/jscomposer/jscomposer.php:2692
SELECT SQL_NO_CACHE l.id_iqitmenulinks, l.new_window, s.name, ll.link, ll.label
FROM ps_iqitmenulinks l
LEFT JOIN ps_iqitmenulinks_lang ll ON (l.id_iqitmenulinks = ll.id_iqitmenulinks AND ll.id_lang = 4 AND ll.id_shop=1)
LEFT JOIN ps_shop s ON l.id_shop = s.id_shop
WHERE 1 AND l.id_iqitmenulinks = "72"
AND l.id_shop IN (0, 1)
0.2 1 /modules/iqitmegamenu/models/IqitMenuLinks.php:38
SELECT SQL_NO_CACHE r.*
FROM ps_smpl_redirection r, ps_smpl_redirection_shop rs
WHERE r.id_redirection = rs.id_redirection
AND ((old_request_path="/content/7-tong-quan-ve-khue-tu" OR old_request_path="https://www.kodakalaris.vn/content/7-tong-quan-ve-khue-tu"))
AND rs.id_shop IN (1) 
GROUP BY r.id_redirection
0.2 3 Yes /modules/smplredirectionsmanager/classes/SmplTools.php:128
SELECT SQL_NO_CACHE l.id_iqitmenulinks, l.new_window, s.name, ll.link, ll.label
FROM ps_iqitmenulinks l
LEFT JOIN ps_iqitmenulinks_lang ll ON (l.id_iqitmenulinks = ll.id_iqitmenulinks AND ll.id_lang = 4 AND ll.id_shop=1)
LEFT JOIN ps_shop s ON l.id_shop = s.id_shop
WHERE 1 AND l.id_iqitmenulinks = "75"
AND l.id_shop IN (0, 1)
0.2 1 /modules/iqitmegamenu/models/IqitMenuLinks.php:38
SELECT SQL_NO_CACHE IFNULL(
(
SELECT right_column
FROM ps_theme t
LEFT JOIN ps_theme_meta tm ON ( t.id_theme = tm.id_theme )
LEFT JOIN ps_meta m ON ( m.id_meta = tm.id_meta )
WHERE t.id_theme =7
AND m.page = "cms" ) , default_right_column
)
FROM ps_theme
WHERE id_theme =7 LIMIT 1
0.2 1 /classes/Theme.php:318
SELECT SQL_NO_CACHE l.id_iqitmenulinks, l.new_window, s.name, ll.link, ll.label
FROM ps_iqitmenulinks l
LEFT JOIN ps_iqitmenulinks_lang ll ON (l.id_iqitmenulinks = ll.id_iqitmenulinks AND ll.id_lang = 4 AND ll.id_shop=1)
LEFT JOIN ps_shop s ON l.id_shop = s.id_shop
WHERE 1 AND l.id_iqitmenulinks = "68"
AND l.id_shop IN (0, 1)
0.2 1 /modules/iqitmegamenu/models/IqitMenuLinks.php:38
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "smartshortcode" LIMIT 1
0.2 0 /classes/module/Module.php:2568
SELECT SQL_NO_CACHE IFNULL(left_column, default_left_column) as left_column, IFNULL(right_column, default_right_column) as right_column
FROM ps_theme t
LEFT JOIN ps_theme_meta tm ON (t.id_theme = tm.id_theme)
LEFT JOIN ps_meta m ON (m.id_meta = tm.id_meta)
WHERE t.id_theme =7 AND m.page = "cms" LIMIT 1
0.2 1 /classes/Theme.php:275
SELECT SQL_NO_CACHE value FROM `ps_configuration` WHERE `name` = "PS_MULTISHOP_FEATURE_ACTIVE" LIMIT 1
0.2 1 /classes/shop/Shop.php:1067
SELECT SQL_NO_CACHE c.id_cms, cl.link_rewrite, cl.meta_title
FROM ps_cms c
LEFT JOIN ps_cms_lang cl ON (c.id_cms = cl.id_cms AND cl.id_lang = 4)
INNER JOIN ps_cms_shop cms_shop
ON (cms_shop.id_cms = c.id_cms AND cms_shop.id_shop = 1)
WHERE 1
AND c.id_cms IN (55) AND c.`active` = 1 GROUP BY c.id_cms
ORDER BY c.`position`
0.2 2 Yes /classes/CMS.php:103
SELECT SQL_NO_CACHE l.id_iqitmenulinks, l.new_window, s.name, ll.link, ll.label
FROM ps_iqitmenulinks l
LEFT JOIN ps_iqitmenulinks_lang ll ON (l.id_iqitmenulinks = ll.id_iqitmenulinks AND ll.id_lang = 4 AND ll.id_shop=1)
LEFT JOIN ps_shop s ON l.id_shop = s.id_shop
WHERE 1 AND l.id_iqitmenulinks = "71"
AND l.id_shop IN (0, 1)
0.2 1 /modules/iqitmegamenu/models/IqitMenuLinks.php:38
SELECT SQL_NO_CACHE `id_country`
FROM `ps_country`
WHERE `iso_code` = 'US' AND active = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/Country.php:173
SELECT SQL_NO_CACHE c.id_cms, cl.link_rewrite, cl.meta_title
FROM ps_cms c
LEFT JOIN ps_cms_lang cl ON (c.id_cms = cl.id_cms AND cl.id_lang = 4)
INNER JOIN ps_cms_shop cms_shop
ON (cms_shop.id_cms = c.id_cms AND cms_shop.id_shop = 1)
WHERE 1
AND c.id_cms IN (56) AND c.`active` = 1 GROUP BY c.id_cms
ORDER BY c.`position`
0.2 2 Yes /classes/CMS.php:103
SELECT SQL_NO_CACHE c.id_cms, cl.link_rewrite, cl.meta_title
FROM ps_cms c
LEFT JOIN ps_cms_lang cl ON (c.id_cms = cl.id_cms AND cl.id_lang = 4)
INNER JOIN ps_cms_shop cms_shop
ON (cms_shop.id_cms = c.id_cms AND cms_shop.id_shop = 1)
WHERE 1
AND c.id_cms IN (52) AND c.`active` = 1 GROUP BY c.id_cms
ORDER BY c.`position`
0.2 2 Yes /classes/CMS.php:103
SELECT SQL_NO_CACHE c.id_cms, cl.link_rewrite, cl.meta_title
FROM ps_cms c
LEFT JOIN ps_cms_lang cl ON (c.id_cms = cl.id_cms AND cl.id_lang = 4)
INNER JOIN ps_cms_shop cms_shop
ON (cms_shop.id_cms = c.id_cms AND cms_shop.id_shop = 1)
WHERE 1
AND c.id_cms IN (53) AND c.`active` = 1 GROUP BY c.id_cms
ORDER BY c.`position`
0.2 2 Yes /classes/CMS.php:103
SELECT SQL_NO_CACHE c.id_cms, cl.link_rewrite, cl.meta_title
FROM ps_cms c
LEFT JOIN ps_cms_lang cl ON (c.id_cms = cl.id_cms AND cl.id_lang = 4)
INNER JOIN ps_cms_shop cms_shop
ON (cms_shop.id_cms = c.id_cms AND cms_shop.id_shop = 1)
WHERE 1
AND c.id_cms IN (57) AND c.`active` = 1 GROUP BY c.id_cms
ORDER BY c.`position`
0.2 2 Yes /classes/CMS.php:103
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_parallax_lang`
WHERE `id_parallax` = 1
0.2 2 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE IFNULL(
(
SELECT right_column
FROM ps_theme t
LEFT JOIN ps_theme_meta tm ON ( t.id_theme = tm.id_theme )
LEFT JOIN ps_meta m ON ( m.id_meta = tm.id_meta )
WHERE t.id_theme =7
AND m.page = "cms" ) , default_right_column
)
FROM ps_theme
WHERE id_theme =7 LIMIT 1
0.2 1 /classes/Theme.php:318
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(1)
FROM information_schema.COLUMNS
WHERE TABLE_SCHEMA = "kodakalaris_b7c0"
AND TABLE_NAME = "ps_tab"
AND COLUMN_NAME = "hide_host_mode" LIMIT 1
0.2 0 /modules/seoexpert/seoexpert.php:374
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_parallax` a
LEFT JOIN `ps_parallax_lang` `b` ON a.`id_parallax` = b.`id_parallax` AND b.`id_lang` = 4
WHERE (a.`id_parallax` = 1) LIMIT 1
0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_cms_category` a
LEFT JOIN `ps_cms_category_lang` `b` ON a.`id_cms_category` = b.`id_cms_category` AND b.`id_lang` = 4
LEFT JOIN `ps_cms_category_shop` `c` ON a.`id_cms_category` = c.`id_cms_category` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_cms_category` = 14) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE l.*, ls.`id_shop`
FROM `ps_lang` l
LEFT JOIN `ps_lang_shop` ls ON (l.id_lang = ls.id_lang)
0.2 2 /classes/Language.php:777
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_category_lang`
WHERE `id_category` = 288 AND `id_shop` = 1
0.2 2 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE IFNULL(
(
SELECT left_column
FROM ps_theme t
LEFT JOIN ps_theme_meta tm ON ( t.id_theme = tm.id_theme )
LEFT JOIN ps_meta m ON ( m.id_meta = tm.id_meta )
WHERE t.id_theme =7
AND m.page = "cms" ) , default_left_column
)
FROM ps_theme
WHERE id_theme =7 LIMIT 1
0.2 1 /classes/Theme.php:301
SELECT SQL_NO_CACHE IFNULL(
(
SELECT right_column
FROM ps_theme t
LEFT JOIN ps_theme_meta tm ON ( t.id_theme = tm.id_theme )
LEFT JOIN ps_meta m ON ( m.id_meta = tm.id_meta )
WHERE t.id_theme =7
AND m.page = "cms" ) , default_right_column
)
FROM ps_theme
WHERE id_theme =7 LIMIT 1
0.2 1 /classes/Theme.php:318
SELECT SQL_NO_CACHE IFNULL(
(
SELECT right_column
FROM ps_theme t
LEFT JOIN ps_theme_meta tm ON ( t.id_theme = tm.id_theme )
LEFT JOIN ps_meta m ON ( m.id_meta = tm.id_meta )
WHERE t.id_theme =7
AND m.page = "cms" ) , default_right_column
)
FROM ps_theme
WHERE id_theme =7 LIMIT 1
0.2 1 /classes/Theme.php:318
SELECT SQL_NO_CACHE * from ps_unitegallery_galleries
0.2 4 /modules/unitegallery/inc_php/framework/provider/provider_db.class.php:66
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_hook_module_exceptions`
WHERE `id_shop` IN (1)
0.2 66 /classes/module/Module.php:2141
SELECT SQL_NO_CACHE IFNULL(
(
SELECT right_column
FROM ps_theme t
LEFT JOIN ps_theme_meta tm ON ( t.id_theme = tm.id_theme )
LEFT JOIN ps_meta m ON ( m.id_meta = tm.id_meta )
WHERE t.id_theme =7
AND m.page = "cms" ) , default_right_column
)
FROM ps_theme
WHERE id_theme =7 LIMIT 1
0.2 1 /classes/Theme.php:318
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_category` a
LEFT JOIN `ps_category_shop` `c` ON a.`id_category` = c.`id_category` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_category` = 286) LIMIT 1
0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE IFNULL(
(
SELECT right_column
FROM ps_theme t
LEFT JOIN ps_theme_meta tm ON ( t.id_theme = tm.id_theme )
LEFT JOIN ps_meta m ON ( m.id_meta = tm.id_meta )
WHERE t.id_theme =7
AND m.page = "cms" ) , default_right_column
)
FROM ps_theme
WHERE id_theme =7 LIMIT 1
0.2 1 /classes/Theme.php:318
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_category` a
LEFT JOIN `ps_category_shop` `c` ON a.`id_category` = c.`id_category` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_category` = 290) LIMIT 1
0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE `id_lang`, `text`, `url` 
FROM ps_headerlinks_lang 
WHERE `id_blocklink`=2
0.2 1 /modules/headerlinks/headerlinks.php:139
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_category_lang`
WHERE `id_category` = 286 AND `id_shop` = 1
0.2 2 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_category` a
LEFT JOIN `ps_category_shop` `c` ON a.`id_category` = c.`id_category` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_category` = 288) LIMIT 1
0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_category` a
LEFT JOIN `ps_category_shop` `c` ON a.`id_category` = c.`id_category` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_category` = 289) LIMIT 1
0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
UPDATE ps_ybc_blog_post SET enabled=1 WHERE datetime_active!="0000-00-00" AND enabled=0 AND datetime_active<=NOW()
0.2 1 /modules/ybc_blog/ybc_blog.php:1218
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_hook_alias`
0.2 86 /classes/Hook.php:187
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_group` a
LEFT JOIN `ps_group_shop` `c` ON a.`id_group` = c.`id_group` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_group` = 6) LIMIT 1
0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_currency` a
LEFT JOIN `ps_currency_shop` `c` ON a.`id_currency` = c.`id_currency` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_currency` = 4) LIMIT 1
0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_category_lang`
WHERE `id_category` = 290 AND `id_shop` = 1
0.2 2 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE `width`, `height`
FROM ps_image_type
WHERE `name` = 'small_default' LIMIT 1
0.2 1 /classes/Image.php:471
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_flush) as last_flush FROM `ps_smarty_last_flush` WHERE type='compile' LIMIT 1
0.2 1 /classes/SmartyCustom.php:95
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_lang` a
LEFT JOIN `ps_lang_shop` `c` ON a.`id_lang` = c.`id_lang` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_lang` = 5) LIMIT 1
0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE `id_parallax` FROM `ps_parallax` WHERE `id_shop` =1 LIMIT 1
0.2 1 /modules/iqitparallax/ParallaxHomepage.php:62
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_category` a
LEFT JOIN `ps_category_shop` `c` ON a.`id_category` = c.`id_category` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_category` = 287) LIMIT 1
0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "jscomposer" LIMIT 1
0.2 1 /classes/module/Module.php:2568
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_lang` a
LEFT JOIN `ps_lang_shop` `c` ON a.`id_lang` = c.`id_lang` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_lang` = 4) LIMIT 1
0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_category_lang`
WHERE `id_category` = 289 AND `id_shop` = 1
0.2 2 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_category_lang`
WHERE `id_category` = 287 AND `id_shop` = 1
0.2 2 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE domain, domain_ssl
FROM ps_shop_url
WHERE main = 1
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/shop/ShopUrl.php:169
SELECT SQL_NO_CACHE `title1` FROM ps_footercustom_blocktitles WHERE `id_shop`=1 AND `id_lang`=4 LIMIT 1
0.2 1 /modules/footercustom/footercustom.php:126
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_group_shop`
WHERE `id_group` = 6
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/ObjectModel.php:1458
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_parallax` a
WHERE (a.`id_parallax` = 1) LIMIT 1
0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_vc_image_type` WHERE 1 ORDER BY `name` ASC
0.2 2 Yes /modules/jscomposer/classes/VcImageType.php:86
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_shop` a
WHERE (a.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE `meta_title`, `meta_description`, `meta_keywords`
FROM `ps_cms_lang`
WHERE id_lang = 4
AND id_cms = 7 AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/Meta.php:393
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 0 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
0.2 0 /classes/module/Module.php:2218
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_group_lang`
WHERE `id_group` = 6
0.2 2 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM ps_footercustom_reinsurance WHERE `id_block` = 2 AND `id_lang`=4 AND `id_shop`=1 LIMIT 1
0.2 1 /modules/footercustom/footercustom.php:262
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "revsliderprestashop" LIMIT 1
0.2 0 /classes/module/Module.php:2568
SELECT SQL_NO_CACHE b.`id_blocklink`, b.`new_window`
FROM `ps_headerlinks` b
0.2 1 /modules/headerlinks/headerlinks.php:129
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "expresscache" LIMIT 1
0.2 1 /classes/module/Module.php:2568
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_cms_shop`
WHERE `id_cms` = 7
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.1 1 /classes/ObjectModel.php:1458
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_shop_group` a
WHERE (a.`id_shop_group` = 1) LIMIT 1
0.1 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 770 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
0.1 1 /classes/module/Module.php:2218
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 739 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
0.1 1 /classes/module/Module.php:2218
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "unitegallery" LIMIT 1
0.1 1 /classes/module/Module.php:2568
SELECT SQL_NO_CACHE name FROM ps_image_type ORDER BY name ASC
0.1 13 /modules/jscomposer/jscomposer.php:2973
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_theme` a
WHERE (a.`id_theme` = 7) LIMIT 1
0.1 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_lang_shop`
WHERE `id_lang` = 4
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.1 1 /classes/ObjectModel.php:1458
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 782 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
0.1 1 /classes/module/Module.php:2218
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "smartseoplus" LIMIT 1
0.1 0 /classes/module/Module.php:2568
SELECT SQL_NO_CACHE `editor` FROM ps_footercustom_editor WHERE `id_shop`=1 AND `id_lang`=4 LIMIT 1
0.1 1 /modules/footercustom/footercustom.php:310
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "ybc_blog" LIMIT 1
0.1 1 /classes/module/Module.php:2568
SELECT SQL_NO_CACHE `facebook` FROM ps_footercustom_social WHERE `id_shop`=1 LIMIT 1
0.1 1 /modules/footercustom/footercustom.php:1460
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "yotpo" LIMIT 1
0.1 0 /classes/module/Module.php:2568
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 726 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
0.1 1 /classes/module/Module.php:2218
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_currency_shop`
WHERE `id_currency` = 4
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.1 1 /classes/ObjectModel.php:1458
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM ps_footercustom_reinsurance WHERE `id_block` = 1 AND `id_lang`=4 AND `id_shop`=1 LIMIT 1
0.1 1 /modules/footercustom/footercustom.php:246
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 750 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
0.1 0 /classes/module/Module.php:2218
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "blockwishlist" LIMIT 1
0.1 1 /classes/module/Module.php:2568
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 0 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
0.1 0 /classes/module/Module.php:2218
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "smartblog" LIMIT 1
0.1 0 /classes/module/Module.php:2568
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM ps_footercustom_reinsurance WHERE `id_block` = 3 AND `id_lang`=4 AND `id_shop`=1 LIMIT 1
0.1 1 /modules/footercustom/footercustom.php:278
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 0 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
0.1 0 /classes/module/Module.php:2218
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM ps_footercustom_reinsurance WHERE `id_block` = 4 AND `id_lang`=4 AND `id_shop`=1 LIMIT 1
0.1 1 /modules/footercustom/footercustom.php:294
SELECT SQL_NO_CACHE `title2` FROM ps_footercustom_blocktitles WHERE `id_shop`=1 AND `id_lang`=4 LIMIT 1
0.1 1 /modules/footercustom/footercustom.php:142
SELECT SQL_NO_CACHE `title3` FROM ps_footercustom_blocktitles WHERE `id_shop`=1 AND `id_lang`=4 LIMIT 1
0.1 1 /modules/footercustom/footercustom.php:158
SELECT SQL_NO_CACHE `name` FROM ps_footercustom_company WHERE `id_shop`=1 LIMIT 1
0.1 1 /modules/footercustom/footercustom.php:1455
SELECT SQL_NO_CACHE `address1` FROM ps_footercustom_company WHERE `id_shop`=1 LIMIT 1
0.1 1 /modules/footercustom/footercustom.php:1456
SELECT SQL_NO_CACHE `address2` FROM ps_footercustom_company WHERE `id_shop`=1 LIMIT 1
0.1 1 /modules/footercustom/footercustom.php:1457
SELECT SQL_NO_CACHE `phone` FROM ps_footercustom_company WHERE `id_shop`=1 LIMIT 1
0.1 1 /modules/footercustom/footercustom.php:1458
SELECT SQL_NO_CACHE `twitter` FROM ps_footercustom_social WHERE `id_shop`=1 LIMIT 1
0.1 1 /modules/footercustom/footercustom.php:1461
SELECT SQL_NO_CACHE `blog` FROM ps_footercustom_social WHERE `id_shop`=1 LIMIT 1
0.1 1 /modules/footercustom/footercustom.php:1464
SELECT SQL_NO_CACHE `pinterest` FROM ps_footercustom_social WHERE `id_shop`=1 LIMIT 1
0.1 1 /modules/footercustom/footercustom.php:1463
SELECT SQL_NO_CACHE `rss` FROM ps_footercustom_social WHERE `id_shop`=1 LIMIT 1
0.1 1 /modules/footercustom/footercustom.php:1465
SELECT SQL_NO_CACHE `google` FROM ps_footercustom_social WHERE `id_shop`=1 LIMIT 1
0.1 1 /modules/footercustom/footercustom.php:1462
SELECT SQL_NO_CACHE `mail` FROM ps_footercustom_company WHERE `id_shop`=1 LIMIT 1
0.1 1 /modules/footercustom/footercustom.php:1459

Doubles

13
SELECT l.id_iqitmenulinks, l.new_window, s.name, ll.link, ll.label
				FROM ps_iqitmenulinks l
				LEFT JOIN ps_iqitmenulinks_lang ll ON (l.id_iqitmenulinks = ll.id_iqitmenulinks AND ll.id_lang = XX AND ll.id_shop=XX)
				LEFT JOIN ps_shop s ON l.id_shop = s.id_shop
				WHERE XX AND l.id_iqitmenulinks = "XX"
				AND l.id_shop IN (XX, XX)
8
SELECT `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = XX AND `id_shop` = XX LIMIT XX
8
		SELECT c.id_cms, cl.link_rewrite, cl.meta_title
		FROM ps_cms c
		LEFT JOIN ps_cms_lang cl ON (c.id_cms = cl.id_cms AND cl.id_lang = XX)
		 INNER JOIN ps_cms_shop cms_shop
		ON (cms_shop.id_cms = c.id_cms AND cms_shop.id_shop = XX)
		WHERE XX
		 AND c.id_cms IN (XX) AND c.`active` = XX GROUP BY c.id_cms
		ORDER BY c.`position`
6
SELECT IFNULL(
			(
				SELECT left_column
				FROM ps_theme t
				LEFT JOIN ps_theme_meta tm ON ( t.id_theme = tm.id_theme )
				LEFT JOIN ps_meta m ON ( m.id_meta = tm.id_meta )
				WHERE t.id_theme =XX
				AND m.page = "cms" ) , default_left_column
			)
			FROM ps_theme
			WHERE id_theme =XX LIMIT XX
6
SELECT IFNULL(
			(
				SELECT right_column
				FROM ps_theme t
				LEFT JOIN ps_theme_meta tm ON ( t.id_theme = tm.id_theme )
				LEFT JOIN ps_meta m ON ( m.id_meta = tm.id_meta )
				WHERE t.id_theme =XX
				AND m.page = "cms" ) , default_right_column
			)
			FROM ps_theme
			WHERE id_theme =XX LIMIT XX
5
SELECT *
							FROM `ps_category_lang`
							WHERE `id_category` = XX AND `id_shop` = XX
5
SELECT *
FROM `ps_category` a
LEFT JOIN `ps_category_shop` `c` ON a.`id_category` = c.`id_category` AND c.`id_shop` = XX
WHERE (a.`id_category` = XX) LIMIT XX
5
				SELECT c.*, cl.*
				FROM `ps_category` c
				 INNER JOIN ps_category_shop category_shop
		ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = XX)
				LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = XX 
				LEFT JOIN `ps_category_group` cg ON c.`id_category` = cg.`id_category`
				RIGHT JOIN `ps_category` cXX ON cXX.`id_category` = XX AND c.`nleft` >= cXX.`nleft` AND c.`nright` <= cXX.`nright`
				WHERE XX AND `id_lang` = XX
				 AND c.`active` = XX
				 AND cg.`id_group` IN (XX)
				 GROUP BY c.`id_category`
				 ORDER BY c.`level_depth` ASC
				, category_shop.`position` ASC
				
4
SELECT * FROM ps_footercustom_reinsurance WHERE `id_block` = XX AND `id_lang`=XX AND `id_shop`=XX LIMIT XX
3
SELECT f.`id_block` AS id, fl.`title` AS title, fl.`link` AS link
			FROM `ps_footercustom` f
			JOIN `ps_footercustom_lang` fl ON (f.`id_block` = fl.`id_block` AND `id_shop`=XX AND fl.`id_lang` = XX)
			WHERE `inblock` = XX
			ORDER BY `position`
3
SELECT `titleXX` FROM ps_footercustom_blocktitles WHERE `id_shop`=XX AND `id_lang`=XX LIMIT XX
2
SELECT *
FROM `ps_lang` a
LEFT JOIN `ps_lang_shop` `c` ON a.`id_lang` = c.`id_lang` AND c.`id_shop` = XX
WHERE (a.`id_lang` = XX) LIMIT XX
2
SELECT *
FROM `ps_cms_category` a
LEFT JOIN `ps_cms_category_lang` `b` ON a.`id_cms_category` = b.`id_cms_category` AND b.`id_lang` = XX
LEFT JOIN `ps_cms_category_shop` `c` ON a.`id_cms_category` = c.`id_cms_category` AND c.`id_shop` = XX
WHERE (a.`id_cms_category` = XX) AND (b.`id_shop` = XX) LIMIT XX
2
SELECT `addressXX` FROM ps_footercustom_company WHERE `id_shop`=XX LIMIT XX
2
				SELECT m.`id_module`, m.`name`, (
					SELECT id_module
					FROM `ps_module_shop` ms
					WHERE m.`id_module` = ms.`id_module`
					AND ms.`id_shop` = XX
					LIMIT XX
				) as mshop
				FROM `ps_module` m

Tables stress

27 theme
17 shop
15 category
14 module
14 meta
13 iqitmenulinks_lang
13 iqitmenulinks
13 theme_meta
13 module_shop
10 category_shop
10 cms_shop
10 category_lang
10 cms_lang
9 cms
6 footercustom_social
5 category_group
5 vccontentanywhere
5 lang_shop
5 footercustom_company
5 lang
4 vccontentanywhere_shop
4 currency_shop
4 vccontentanywhere_lang
4 shop_url
4 footercustom_reinsurance
3 footercustom_lang
3 currency
3 footercustom
3 footercustom_blocktitles
3 hook
3 country
3 parallax
2 vccontentanywhere_filter
2 cms_category_shop
2 cms_category_lang
2 cms_category
2 parallax_lang
2 image_type
2 shop_group
2 configuration
2 group_shop
2 country_lang
2 country_shop
2 hook_alias
1 vc_image_type
1 headerlinks_lang
1 configuration_lang
1 iqitmegamenu_tabs_lang
1 iqitmegamenu_tabs
1 iqitmegamenu_tabs_shop
1 hook_module
1 module_group
1 footercustom_editor
1 headerlinks
1 unitegallery_galleries
1 meta_lang
1 hook_module_exceptions
1 smpl_redirection
1 group
1 group_lang
1 tab
1 magiczoomplus_settings
1 state
1 smarty_last_flush
1 zone

ObjectModel instances

NameInstancesSource
Category 10 /modules/iqitmegamenu/iqitmegamenu.php [5354]
/modules/iqitmegamenu/iqitmegamenu.php [5354]
/modules/iqitmegamenu/iqitmegamenu.php [5354]
/modules/iqitmegamenu/iqitmegamenu.php [5354]
/modules/iqitmegamenu/iqitmegamenu.php [5354]
/modules/iqitmegamenu/iqitmegamenu.php [5397]
/modules/iqitmegamenu/iqitmegamenu.php [5397]
/modules/iqitmegamenu/iqitmegamenu.php [5397]
/modules/iqitmegamenu/iqitmegamenu.php [5397]
/modules/iqitmegamenu/iqitmegamenu.php [5397]
Language 3 /config/config.inc.php [195]
/classes/Tools.php [500]
/classes/Tools.php [517]
CMSCategory 3 /controllers/front/CmsController.php [106]
/classes/Tools.php [1356]
/classes/Tools.php [1323]
Shop 2 /config/config.inc.php [114]
/modules/smplredirectionsmanager/classes/SmplTools.php [155]
Country 2 /config/config.inc.php [142]
/classes/controller/FrontController.php [279]
CMS 2 /controllers/front/CmsController.php [56]
/classes/Link.php [265]
ParallaxHomepage 2 /modules/iqitparallax/iqitparallax.php [301]
/modules/iqitparallax/iqitparallax.php [304]
Theme 1 /config/config.inc.php [115]
ShopGroup 1 /classes/shop/Shop.php [518]
Customer 1 /config/config.inc.php [221]
Currency 1 /classes/Tools.php [617]
Cart 1 /classes/controller/FrontController.php [348]
Group 1 /classes/Cart.php [184]
CallForPriceSetting 1 /modules/callforprice/callforprice.php [33]
CallForPriceItem 1 /modules/callforprice/callforprice.php [34]
vccontentanywhere 1 /modules/jscomposer/jscomposer.php [2256]

Included Files

#Filename
1/index.php
2/config/config.inc.php
3/config/defines.inc.php
4/config/settings.inc.php
5/config/autoload.php
6/config/alias.php
7/classes/PrestaShopAutoload.php
8/cache/class_index.php
9/config/bootstrap.php
10/Core/Business/Core_Business_ContainerBuilder.php
11/Core/Foundation/IoC/Core_Foundation_IoC_Container.php
12/Adapter/Adapter_ServiceLocator.php
13/classes/controller/Controller.php
14/classes/ObjectModel.php
15/Core/Foundation/Database/Core_Foundation_Database_EntityInterface.php
16/classes/db/Db.php
17/classes/Tools.php
18/classes/Context.php
19/classes/shop/Shop.php
20/override/classes/shop/Shop.php
21/classes/db/DbPDO.php
22/classes/Configuration.php
23/classes/Validate.php
24/override/classes/Validate.php
25/classes/cache/Cache.php
26/Adapter/Adapter_EntityMapper.php
27/classes/db/DbQuery.php
28/classes/Theme.php
29/config/defines_uri.inc.php
30/classes/Language.php
31/classes/Country.php
32/classes/PrestaShopCollection.php
33/classes/shop/ShopGroup.php
34/classes/Cookie.php
35/classes/Rijndael.php
36/config/smarty.config.inc.php
37/tools/smarty/Smarty.class.php
38/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_data.php
39/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php
40/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_template.php
41/tools/smarty/sysplugins/smarty_resource.php
42/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_resource_file.php
43/tools/smarty/sysplugins/smarty_cacheresource.php
44/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_cacheresource_file.php
45/classes/SmartyCustom.php
46/config/smartyfront.config.inc.php
47/classes/Customer.php
48/override/classes/Customer.php
49/classes/Group.php
50/classes/Link.php
51/override/classes/Link.php
52/classes/shop/ShopUrl.php
53/classes/Dispatcher.php
54/classes/Hook.php
55/override/classes/Hook.php
56/classes/module/Module.php
57/tools/mobile_Detect/Mobile_Detect.php
58/config/db_slave_server.inc.php
59/modules/ybc_blog/ybc_blog.php
60/modules/ybc_blog/classes/ybc_blog_category_class.php
61/modules/ybc_blog/classes/ybc_blog_post_class.php
62/modules/ybc_blog/classes/ybc_blog_list_helper_class.php
63/modules/ybc_blog/classes/ybc_blog_paggination_class.php
64/modules/ybc_blog/classes/ybc_blog_comment_class.php
65/modules/ybc_blog/classes/ybc_blog_slide_class.php
66/modules/ybc_blog/classes/ybc_blog_gallery_class.php
67/modules/ybc_blog/classes/ybc_blog_link_class.php
68/modules/ybc_blog/classes/ybc_blog_employee_class.php
69/modules/ybc_blog/classes/ImportExport.php
70/classes/Translate.php
71/themes/warehouse/modules/ybc_blog/translations/vi.php
72/modules/ybc_blog/translations/vi.php
73/controllers/front/CmsController.php
74/classes/controller/FrontController.php
75/override/classes/controller/FrontController.php
76/override/controllers/front/CmsController.php
77/modules/smplredirectionsmanager/smplredirectionsmanager.php
78/themes/warehouse/modules/smplredirectionsmanager/translations/vi.php
79/modules/smplredirectionsmanager/translations/vi.php
80/modules/smplredirectionsmanager/classes/SmplRedirection.php
81/modules/smplredirectionsmanager/classes/SmplTools.php
82/classes/CMS.php
83/override/classes/CMS.php
84/themes/warehouse/lang/vi.php
85/classes/Currency.php
86/classes/Cart.php
87/override/classes/Cart.php
88/classes/CartRule.php
89/classes/Meta.php
90/override/classes/Meta.php
91/classes/Product.php
92/override/classes/Product.php
93/classes/webservice/WebserviceRequest.php
94/classes/Tab.php
95/classes/Media.php
96/modules/magiczoomplus/magiczoomplus.php
97/modules/magiczoomplus/magiczoomplus.module.core.class.php
98/modules/magiczoomplus/magictoolbox.params.class.php
99/themes/warehouse/modules/magiczoomplus/translations/vi.php
100/modules/magiczoomplus/translations/vi.php
101/modules/blockmanufacturer/blockmanufacturer.php
102/themes/warehouse/modules/blockmanufacturer/translations/vi.php
103/modules/blockmanufacturer/translations/vi.php
104/modules/blockmanufacturer/vi.php
105/modules/blockmyaccount/blockmyaccount.php
106/themes/warehouse/modules/blockmyaccount/translations/vi.php
107/modules/blockmyaccount/translations/vi.php
108/modules/blockmyaccount/vi.php
109/modules/blocknewsletter/blocknewsletter.php
110/themes/warehouse/modules/blocknewsletter/translations/vi.php
111/modules/blocknewsletter/translations/vi.php
112/modules/blocknewsletter/vi.php
113/modules/blockwishlist/blockwishlist.php
114/modules/blockwishlist/WishList.php
115/themes/warehouse/modules/blockwishlist/translations/vi.php
116/modules/blockwishlist/translations/vi.php
117/modules/blockwishlist/vi.php
118/modules/blockuserinfo/blockuserinfo.php
119/themes/warehouse/modules/blockuserinfo/translations/vi.php
120/modules/blockuserinfo/translations/vi.php
121/modules/blockuserinfo/vi.php
122/modules/blockviewed/blockviewed.php
123/themes/warehouse/modules/blockviewed/translations/vi.php
124/modules/blockviewed/translations/vi.php
125/modules/blockviewed/vi.php
126/modules/mailalerts/mailalerts.php
127/modules/mailalerts/MailAlert.php
128/themes/warehouse/modules/mailalerts/translations/vi.php
129/modules/mailalerts/translations/vi.php
130/modules/mailalerts/vi.php
131/modules/videostab/videostab.php
132/modules/videostab/videoUpload.php
133/themes/warehouse/modules/videostab/translations/vi.php
134/modules/videostab/translations/vi.php
135/modules/productscategory/productscategory.php
136/themes/warehouse/modules/productscategory/translations/vi.php
137/modules/productscategory/translations/vi.php
138/modules/productscategory/vi.php
139/modules/blockcart/blockcart.php
140/themes/warehouse/modules/blockcart/translations/vi.php
141/modules/blockcart/translations/vi.php
142/modules/blockcart/vi.php
143/modules/customcontactpage/customcontactpage.php
144/themes/warehouse/modules/customcontactpage/translations/vi.php
145/modules/customcontactpage/translations/vi.php
146/modules/additionalproductstabs/additionalproductstabs.php
147/themes/warehouse/modules/additionalproductstabs/translations/vi.php
148/modules/additionalproductstabs/translations/vi.php
149/modules/additionalproductstabs/AdditionalTabClass.php
150/modules/productpageadverts/productpageadverts.php
151/themes/warehouse/modules/productpageadverts/translations/vi.php
152/modules/productpageadverts/translations/vi.php
153/modules/headerlinks/headerlinks.php
154/themes/warehouse/modules/headerlinks/translations/vi.php
155/modules/headerlinks/translations/vi.php
156/modules/iqitcountdown/iqitcountdown.php
157/themes/warehouse/modules/iqitcountdown/translations/vi.php
158/modules/iqitcountdown/translations/vi.php
159/modules/blocksocial_mod/blocksocial_mod.php
160/themes/warehouse/modules/blocksocial_mod/translations/vi.php
161/modules/blocksocial_mod/translations/vi.php
162/modules/blocksearch_mod/blocksearch_mod.php
163/themes/warehouse/modules/blocksearch_mod/translations/vi.php
164/modules/blocksearch_mod/translations/vi.php
165/cache/smarty/compile/7c/68/79/7c687958fc8a1be3547fe9d23342c15bd801a663.file.blocksearch_modh.tpl.php
166/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_filter_handler.php
167/modules/iqitparallax/iqitparallax.php
168/themes/warehouse/modules/iqitparallax/translations/vi.php
169/modules/iqitparallax/translations/vi.php
170/modules/iqitparallax/ParallaxHomepage.php
171/modules/blockcategories/blockcategories.php
172/themes/warehouse/modules/blockcategories/translations/vi.php
173/modules/blockcategories/translations/vi.php
174/modules/blockcategories/vi.php
175/modules/themeeditor/themeeditor.php
176/themes/warehouse/modules/themeeditor/translations/vi.php
177/modules/themeeditor/translations/vi.php
178/classes/Image.php
179/modules/simpleslideshow/simpleslideshow.php
180/themes/warehouse/modules/simpleslideshow/translations/vi.php
181/modules/simpleslideshow/translations/vi.php
182/modules/seoexpert/seoexpert.php
183/modules/seoexpert/autoload.php
184/themes/warehouse/modules/seoexpert/translations/vi.php
185/modules/seoexpert/translations/vi.php
186/modules/seoexpert/classes/SeoTools.php
187/modules/seoexpert/classes/TinyCache.php
188/modules/urlcanonique/urlcanonique.php
189/themes/warehouse/modules/urlcanonique/translations/vi.php
190/modules/urlcanonique/translations/vi.php
191/cache/smarty/compile/bb/34/ac/bb34acd6e835d8f4c1944a8ea0c1c12137aff4fb.file.urlcanonique.tpl.php
192/tools/minify_html/minify_html.class.php
193/modules/callforprice/callforprice.php
194/modules/callforprice/classes/CallForPriceItem.php
195/modules/callforprice/classes/CallForPriceSetting.php
196/themes/warehouse/modules/callforprice/translations/vi.php
197/modules/callforprice/translations/vi.php
198/modules/iqitfreedeliverycount/iqitfreedeliverycount.php
199/themes/warehouse/modules/iqitfreedeliverycount/translations/vi.php
200/modules/iqitfreedeliverycount/translations/vi.php
201/modules/pluginadder/pluginadder.php
202/themes/warehouse/modules/pluginadder/translations/vi.php
203/modules/pluginadder/translations/vi.php
204/modules/iqitproducttags/iqitproducttags.php
205/themes/warehouse/modules/iqitproducttags/translations/vi.php
206/modules/iqitproducttags/translations/vi.php
207/modules/iqitmegamenu/iqitmegamenu.php
208/modules/iqitmegamenu/models/IqitMenuTab.php
209/modules/iqitmegamenu/models/IqitMenuHtml.php
210/modules/iqitmegamenu/models/IqitMenuLinks.php
211/themes/warehouse/modules/iqitmegamenu/translations/vi.php
212/modules/iqitmegamenu/translations/vi.php
213/modules/stopclic/stopclic.php
214/modules/stopclic/class/mediacom87.php
215/themes/warehouse/modules/stopclic/translations/vi.php
216/modules/stopclic/translations/vi.php
217/modules/jscomposer/jscomposer.php
218/modules/jscomposer/classes/VcImageType.php
219/modules/jscomposer/classes/vccontentanywhere.php
220/modules/jscomposer/classes/vcproducttabcreator.php
221/themes/warehouse/modules/jscomposer/translations/vi.php
222/modules/jscomposer/translations/vi.php
223/modules/jscomposer/include/helpers/helpers_factory.php
224/modules/jscomposer/include/helpers/helpers.php
225/modules/jscomposer/include/classes/core/interfaces.php
226/modules/jscomposer/include/classes/core/class-wpb-map.php
227/modules/jscomposer/include/helpers/helpers_api.php
228/modules/jscomposer/include/helpers/filters.php
229/modules/jscomposer/include/params/params.php
230/modules/jscomposer/include/classes/shortcodes/shortcodes.php
231/modules/jscomposer/config/modules_list.php
232/modules/smartultimatevcaddons/smartultimatevcaddons.php
233/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_Functions.php
234/themes/warehouse/modules/smartultimatevcaddons/translations/vi.php
235/modules/smartultimatevcaddons/translations/vi.php
236/modules/smartultimatevcaddons/inc/include.php
237/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_Font_Manager.php
238/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_Icon_Manager.php
239/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_Info_Box.php
240/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_Just_Icon.php
241/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_Animation.php
242/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_Buttons.php
243/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_Carousel.php
244/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_CountDown.php
245/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_Flip_Box.php
246/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_Google_Maps.php
247/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_Google_Trends.php
248/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_Headings.php
249/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_Hightlight_Box.php
250/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_Icon_Timeline.php
251/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_Icons.php
252/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_iHover.php
253/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_Info_Banner.php
254/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_Info_Circle.php
255/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_Info_List.php
256/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_Info_Tables.php
257/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_Interactive_Banner_2.php
258/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_Interactive_Banners.php
259/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_List_Icon.php
260/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_Modals.php
261/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_Parallax.php
262/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_Pricing_Tables.php
263/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_Spacer.php
264/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_Stats_Counter.php
265/modules/smartultimatevcaddons/modules/Ultimate_Swatch_Book.php
266/modules/jscomposer/include/classes/core/class-vc-base.php
267/modules/jscomposer/include/classes/editors/popups/class-vc-templates-editor.php
268/modules/jscomposer/include/classes/editors/popups/class-vc-shortcode-edit-form.php
269/modules/jscomposer/include/classes/vendors/class-vc-vendors-manager.php
270/modules/jscomposer/include/classes/vendors/_autoload.php
271/modules/jscomposer/include/classes/vendors/plugins/class-vc-vendor-jwplayer.php
272/modules/jscomposer/include/classes/vendors/plugins/class-vc-vendor-revslider.php
273/modules/jscomposer/include/classes/core/class-vc-mapper.php
274/modules/jscomposer/include/params/load.php
275/modules/jscomposer/include/params/textarea_html/textarea_html.php
276/modules/jscomposer/include/params/colorpicker/colorpicker.php
277/modules/jscomposer/include/params/loop/loop.php
278/modules/jscomposer/include/params/vc_link/vc_link.php
279/modules/jscomposer/include/params/options/options.php
280/modules/jscomposer/include/params/sorted_list/sorted_list.php
281/modules/jscomposer/include/params/css_editor/css_editor.php
282/modules/jscomposer/include/params/tab_id/tab_id.php
283/modules/jscomposer/include/params/href/href.php
284/modules/jscomposer/include/params/autocomplete/autocomplete.php
285/modules/jscomposer/include/params/font_container/font_container.php
286/modules/jscomposer/include/params/google_fonts/google_fonts.php
287/modules/jscomposer/include/params/column_offset/column_offset.php
288/modules/jscomposer/include/params/el_id/el_id.php
289/modules/jscomposer/config/map.php
290/modules/jscomposer/include/classes/settings/class-vc-automapper.php
291/modules/jscomposer/include/classes/editors/class-vc-frontend-editor.php
292/modules/blockcurrencies/blockcurrencies.php
293/themes/warehouse/modules/blockcurrencies/translations/vi.php
294/modules/blockcurrencies/translations/vi.php
295/modules/blockcurrencies/vi.php
296/cache/smarty/compile/ad/4c/5d/ad4c5d4e4ead7da135b362cdb978375b0d376952.file.head.tpl.php
297/modules/supercheckout/supercheckout.php
298/modules/supercheckout/classes/supercheckout_configuration.php
299/themes/warehouse/modules/supercheckout/translations/vi.php
300/modules/supercheckout/libraries/mailchimpl library.php
301/modules/tinymcepro/tinymcepro.php
302/themes/warehouse/modules/tinymcepro/translations/vi.php
303/modules/tinymcepro/translations/vi.php
304/modules/tinymcepro/key.php
305/cache/smarty/compile/2f/aa/4c/2faa4c3156b400a00fd02c680466356b4276bc1a.file.header.tpl.php
306/modules/unitegallery/unitegallery.php
307/modules/unitegallery/includes.php
308/modules/unitegallery/inc_php/framework/include_framework.php
309/modules/unitegallery/inc_php/framework/provider/provider_db.class.php
310/modules/unitegallery/inc_php/framework/provider/provider_functions.class.php
311/modules/unitegallery/inc_php/framework/functions.php
312/modules/unitegallery/inc_php/framework/functions.class.php
313/modules/unitegallery/inc_php/framework/db.class.php
314/modules/unitegallery/inc_php/framework/provider/wpemulator.class.php
315/modules/unitegallery/inc_php/framework/settings.class.php
316/modules/unitegallery/inc_php/framework/cssparser.class.php
317/modules/unitegallery/inc_php/framework/settings_advances.class.php
318/modules/unitegallery/inc_php/framework/settings_output.class.php
319/modules/unitegallery/inc_php/framework/settings_product.class.php
320/modules/unitegallery/inc_php/framework/settings_product_sidebar.class.php
321/modules/unitegallery/inc_php/framework/image_view.class.php
322/modules/unitegallery/inc_php/framework/zip.class.php
323/modules/unitegallery/inc_php/framework/base_admin.class.php
324/modules/unitegallery/inc_php/framework/elements_base.class.php
325/modules/unitegallery/inc_php/framework/base_output.class.php
326/modules/unitegallery/inc_php/framework/helper_base.class.php
327/modules/unitegallery/inc_php/unitegallery_globals.class.php
328/modules/unitegallery/inc_php/unitegallery_globals_gallery.class.php
329/modules/unitegallery/inc_php/unitegallery_operations.class.php
330/modules/unitegallery/inc_php/unitegallery_categories.class.php
331/modules/unitegallery/inc_php/unitegallery_item.class.php
332/modules/unitegallery/inc_php/unitegallery_items.class.php
333/modules/unitegallery/inc_php/unitegallery_galleries.class.php
334/modules/unitegallery/inc_php/unitegallery_gallery.class.php
335/modules/unitegallery/inc_php/unitegallery_gallery_type.class.php
336/modules/unitegallery/inc_php/unitegallery_helper.class.php
337/modules/unitegallery/inc_php/unitegallery_helper_gallery.class.php
338/modules/unitegallery/galleries/ugcore_default/includes.php
339/modules/unitegallery/helpers/classes/include_classes.php
340/modules/unitegallery/helpers/classes/settings_ug.class.php
341/modules/unitegallery/helpers/classes/output_ug.class.php
342/modules/unitegallery/galleries/ugcore_default/inc_php/output.class.php
343/modules/unitegallery/galleries/ugcore_compact/includes.php
344/modules/unitegallery/galleries/ugcore_compact/inc_php/helper.class.php
345/modules/unitegallery/galleries/ugcore_compact/inc_php/output.class.php
346/modules/unitegallery/galleries/ugcore_grid/includes.php
347/modules/unitegallery/galleries/ugcore_grid/inc_php/helper.class.php
348/modules/unitegallery/galleries/ugcore_grid/inc_php/output.class.php
349/modules/unitegallery/galleries/ugcore_slider/includes.php
350/modules/unitegallery/galleries/ugcore_slider/inc_php/output.class.php
351/modules/unitegallery/galleries/ugcore_video/includes.php
352/modules/unitegallery/galleries/ugcore_video/inc_php/output.class.php
353/modules/unitegallery/galleries/ugcore_tilescolumns/includes.php
354/modules/unitegallery/galleries/ugcore_tilescolumns/inc_php/output.class.php
355/modules/unitegallery/galleries/ugcore_tilesjustified/includes.php
356/modules/unitegallery/galleries/ugcore_tilesjustified/inc_php/output.class.php
357/modules/unitegallery/galleries/ugcore_tilesgrid/includes.php
358/modules/unitegallery/galleries/ugcore_tilesgrid/inc_php/output.class.php
359/modules/unitegallery/galleries/ugcore_carousel/includes.php
360/modules/unitegallery/galleries/ugcore_carousel/inc_php/output.class.php
361/modules/unitegallery/inc_php/framework/provider/provider_main_file.php
362/modules/unitegallery/unitegallery_admin.php
363/modules/unitegallery/inc_php/framework/provider/provider_admin.class.php
364/themes/warehouse/modules/unitegallery/translations/vi.php
365/modules/footercustom/footercustom.php
366/themes/warehouse/modules/footercustom/translations/vi.php
367/modules/footercustom/translations/vi.php
368/modules/footercustom/lessc.inc.php
369/modules/sitemapimagenes/sitemapimagenes.php
370/themes/warehouse/modules/sitemapimagenes/translations/vi.php
371/modules/sitemapimagenes/translations/vi.php
372/modules/iqitcontentcreator/iqitcontentcreator.php
373/modules/iqitcontentcreator/models/IqitCreatorHtml.php
374/themes/warehouse/modules/iqitcontentcreator/translations/vi.php
375/modules/iqitcontentcreator/translations/vi.php
376/cache/smarty/compile/49/ce/b5/49ceb59329d7166900f37a6d69ccff80fa5fcfc5.file.blocksearch-top_mod.tpl.php
377/Adapter/Adapter_AddressFactory.php
378/Adapter/Adapter_ProductPriceCalculator.php
379/Adapter/Adapter_Configuration.php
380/Core/Business/Core_Business_ConfigurationInterface.php
381/classes/Customization.php
382/cache/smarty/compile/11/da/2d/11da2d8d6a4ae15a5f7651ab028ad3abf06fc5b7.file.blockcart.tpl.php
383/tools/smarty/plugins/modifier.replace.php
384/tools/smarty/plugins/function.counter.php
385/cache/smarty/compile/a8/11/00/a81100591dd469c6688cbcbf17e9f5399233bb78.file.iqitcountdown_top.tpl.php
386/cache/smarty/compile/04/b4/09/04b409c8833c0c6b6023b0afc4d613555909258e.file.blockuserinfo.tpl.php
387/modules/dualpricedisplay/dualpricedisplay.php
388/themes/warehouse/modules/dualpricedisplay/translations/vi.php
389/modules/dualpricedisplay/translations/vi.php
390/classes/ProductDownload.php
391/cache/smarty/compile/6c/e6/fe/6ce6fe01ab537c60df9cf51b2ee663f054b64c85.file.cart.tpl.php
392/cache/smarty/compile/e3/c7/38/e3c738e122359c39dc51c602752082c288651a2e.file.blockwishlist_top.tpl.php
393/classes/CMSCategory.php
394/modules/blockzopim/blockzopim.php
395/themes/warehouse/modules/blockzopim/translations/vi.php
396/modules/blockzopim/translations/vi.php
397/cache/smarty/compile/74/69/01/74690135788ab05f0a06144319ba9a29fd6253c9.file.blockzopim.tpl.php
398/tools/js_minify/jsmin.php
399/cache/smarty/compile/vccccmsdisplayFooter7/ea/74/93/ea749353992c8eba165420bd8223f5470fff3dc0.file.jscomposer.tpl.php
400/cache/smarty/compile/2c/80/af/2c80afe386d5a728f348461716c1612cd6bd1bd0.file.footer.tpl.php
401/cache/smarty/compile/9b/6b/47/9b6b47a3ad47297147fbead682deebc77d02c1c9.file.footercustom.tpl.php
402/modules/jscomposer/include/classes/shortcodes/wordpress-widgets.php
403/modules/jscomposer/include/classes/shortcodes/vc-row.php
404/modules/jscomposer/include/templates/shortcodes/vc_row.php
405/modules/jscomposer/include/classes/shortcodes/vc-column.php
406/modules/jscomposer/include/templates/shortcodes/vc_column.php
407/modules/jscomposer/include/classes/settings/class-vc-settings.php
408/modules/jscomposer/include/classes/shortcodes/vc-column-text.php
409/modules/jscomposer/include/templates/shortcodes/vc_column_text.php
410/cache/smarty/compile/4e/24/5e/4e245e57efb865446512b0342e81ffa0bc4af1f6.file.cms.tpl.php
411/cache/smarty/compile/8a/49/92/8a4992d94c0ab3dc55b7df830378df3907a99add.file.layout.tpl.php
412/cache/smarty/compile/1d/28/e5/1d28e5ee56a5d031fd86334d6195d78290a457db.file.header.tpl.php
413/tools/smarty/plugins/function.implode.php
414/tools/smarty/plugins/shared.mb_str_replace.php
415/cache/smarty/compile/vccccmsdisplayBanner7/ea/74/93/ea749353992c8eba165420bd8223f5470fff3dc0.file.jscomposer.tpl.php
416/cache/smarty/compile/8c/e9/42/8ce942ef8a5e89b0f08d602294e546deecabe421.file.nav.tpl.php
417/cache/smarty/compile/09/ca/86/09ca867c75a2dbb9ca258a5771e67b93cbbf8f59.file.blocksocial_mod_nav.tpl.php
418/cache/smarty/compile/9f/34/51/9f3451be5baca6ac052656ec22da86510d86303c.file.headerlinks.tpl.php
419/cache/smarty/compile/a7/20/dc/a720dc55976763b4b269c19503e5be7255a171a7.file.blockcurrencies.tpl.php
420/cache/smarty/compile/d0/f4/a6/d0f4a68c12d2e709f9c8c615a0c9025b4c439293.file.product-compare.tpl.php
421/cache/smarty/compile/55/c2/f5/55c2f57a98cfe88ec9bff2aad55d86e95addb1ce.file.mobile-header3.tpl.php
422/cache/smarty/compile/93/99/d2/9399d2b192f14b67fda0bf920a4f45ebd5fe2f89.file.mobile-user.tpl.php
423/cache/smarty/compile/74/14/79/741479eb348840694544f730d51283f83b090198.file.blocksearch-mobile.tpl.php
424/classes/Category.php
425/cache/smarty/compile/7f/45/1c/7f451c080cb64482a04cb0f80718a8dc1d54fe54.file.iqitmegamenu.tpl.php
426/cache/smarty/compile/d9/2c/11/d92c1135d45e23f5b7d26a1eab3ca7300af32aa0.file.front_submenu_content.tpl.php
427/cache/smarty/compile/2c/6b/99/2c6b99aaf16be1e180b78acf268d816dbaf1abd5.file.breadcrumb.tpl.php
428/cache/smarty/compile/90/3b/c9/903bc957eff531568f0bffa751f1be0c4836e323.file.footer.tpl.php
429/cache/smarty/compile/65/69/f1/6569f11f40abb976059f1a10db8eeeac0148a944.file.iqitparallax_footer.tpl.php
430/cache/smarty/compile/c7/5a/32/c75a32985199f1ccd853b2c8df99305b57bfc2b3.file.global.tpl.php
431/cache/smarty/compile/8a/d4/4d/8ad44d3fbd8937d21498b29f39e5127de5cca560.file.javascript.tpl.php